Corelli Barokkorkester

Barokiaja pillidel musitseeriv Corelli Barokkorkester (CBO, kunstiline juht Mail Sildos, barokkviiul) astus esmakordselt publiku ette detsembris 2006. CBO nimi on loogiline jätk aastast 1992 tegutsevale barokkansamblile Corelli Consort ja märtsis 2004 tegevust alustanud kontserdiagentuurile Corelli Music. Ajastu pillidel mängiva barokkorkestri traditsioon Maarjamaal on kestnud juba paarkümmend aastat, tänaseks on Eestil suur privileeg omada orkestritäit autentsetel barokiaja pillidel mängivaid professionaalseid muusikuid.

Alates esimesest kontserdist on CBO saanud nii publikult kui ka kriitikutelt väga sooja vastuvõtu, eriti on ära märgitud orkestri galantset ja maitsekat fraseerimist, professionaalsust ning koosmängurõõmu. Lühikese tegutsemisaja jooksul on CBO kontserdisarjas „Kirikupühad Maarjamaal” esitanud väga mitmeid säravaid klassikalisi suurvorme: Bachi Orkestrisüit nr 3 ja Vivaldi soolokantaat „Clarae stellae, scintillate“; koos kammerkooriga Voces Musicales ja Risto Joosti dirigeerimisel Bachi teosed „Magnificat”, „Johannese passioon“, „Matteuse passioon“ ja „Jõuluoratoorium“; Händeli „Messias“ ning Vivaldi „Gloria“ ja „Magnificat“. Suvel 2008 kandis CBO Kadrioru Pargi 290. sünnipäeva pidustuste tippteosena ette Händeli „Veemuusika“, dirigeeris Tõnu Kaljuste. Suvi 2009 tõi koostöö Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja dirigent Daniel Reussiga (Bachi motetid) ning Rapla Kirikumuusika Festivaliga (Vivaldi „Gloria“, Bachi „Magnificat“). Märtsis 2010 tähistas CBO Bachi 325. sünniaastapäeva „Johannese passiooni“ ettekandega, 2010. aasta detsembris toodi esimesel jõulumuusika festivalil „Kirikupühad Maarjamaal“ ettekandele Corelli Concerto grosso op 6 nr 8 („Jõulukontsert“) ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga Daniel Reussi juhatusel Johann Sebastian Bachi teoseid, 2011. aasta mais kanti ette kava naturaalsarvedega Händeli, Telemanni ja Grauni teostest, solist ja dirigent oli Teunis van der Zwart Hollandist. 2011. aasta jõulumuusika festivali kavas esitati Schützi „Magnificat“ ja „Weihnachtshistorie“ Püha Miikaeli Poistekoori ja EMLS Üle-eestilise poistekooriga Kalev, dirigeeris Martin Sildos. 2012. aasta palmipuudepühal toodi koostöös kammerkooriga Collegium Musicale Endrik Üksvärava dirigeerimisel Eesti esiettekandele mitmeid Bachi vähetuntud kantaate. Suvel 2012 kandis CBO festivali "Tallinna tornid" lõppkontserdil Snelli Tiigil ette Händeli „Veemuusika“, dirigeeris Martin Sildos. 2012. aasta lõppes J. S. Bachi, Buxtehude ja Händeli barokkaariatega, kus astus solistina üles soome kontratenor Teppo Johannes Lampela, dirigent oli Martin Sildos.


Eestis on palju suurepäraseid muusikuid, kes on aastaid süvitsi tegelenud varajase muusika interpretatsiooni küsimustega ning täiendanud end arvukatel meistrikursustel üle maailma. Barokkorkestri tegevuseks vajalikud barokiaegsed pillid on enamasti muretsetud muusikute endi initsiatiivil, Eesti pillimeistritelt - Aaro Altpere, Taavi-Mats Utt, Peeter Talve jt või välismaa meistrite töökodadest. Kõik orkestriliikmed tegutsevad aktiivselt ka väiksemates varajase muusika ettekandmisele pühendunud ansamblites nii Eestis – Corelli Consort, Cantores Vagantes, Rondellus, Tallinn Baroque, Eesti Barokksolistid, Kiili Vanamuusikaansambel jpt kui ka külalismuusikutena Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal jm.

Corelli Barokkorkester 2012. Foto: Olev Mihkelmaa
Corelli Barokkorkester 2012. Foto: Olev Mihkelmaa
Corelli Barokkorkester Snelli tiigil 2012. Foto: Olev Mihkelmaa
Corelli Barokkorkester Tallinna Jaani kirikus. Foto: Aive Sarapuu
Corelli Barokkorkester ja Voces Musicales Tallinna Jaani kirikus 2008. Foto Harri Rospu / Corelli Music
CBO ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor Tartu Jaani kirikus. Suvi 2009. Foto: Delfi lugeja
Corelli Consort / Corelli Barokkorkester. Foto Harri Rospu.
Corelli Music Raua 37, 10124 Tallinn, Estonia tel/fax +372 648 5535 info at corelli dot ee                   

© Corelli Music 2004 

 

Webgate